E-learning

Vzdělávání je součástí každodenních procesů nejen ve školách. U firem patří mezi důležité nástroje pro rozvoj zaměstnanců, zvyšování konkurenceschopnosti a úspěšné působení na trhu.

Současné trendy elektronizace a vzdálené komunikace se v důsledku zefektivnění nakládání s časem či náklady odráží i v této oblasti. Proto je ve vzdělávání stále častěji uplatňován e-learning, tedy studium s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

V rámci e-learningových služeb se snažíme následovat individuální požadavky zákazníka.

Nabízíme:

 • Služby na klíč - kompletní tvorbu e-learningových portálů včetně diskusních fór a chatů
 • Jednotlivé e-learningové kurzy podle aktuální potřeby uživatelů
 • Tvorbu webinářů a on-line prezentací
 • Konzultace a metodickou pomoc při tvorbě e-learningu vlastními kapacitami zákazníka
 • E-learningová školení v oblasti ICT
 • Hosting e-learningových kurzů a uložiště pro studijní materiály

E-learning je výbornou pomůckou při distanční formě studia i v kombinaci s prezenční výukou. Toto vzdělávací řešení skloubí účinnost klasické výuky ve třídách s efektivním přístupem e-learningu.

Výhody e-learningového vzdělávání:

 • Dostupnost studijních materiálú nezávisle na čase a místě
 • Možnost individuálního tempa při studiu
 • Úspora času a nákladů na vzdělávání (materiální, personální, finanční)
 • Možnost propojení více mediálních prvků pro lepší zapamatování (poslech, video, text)
 • Zachování historie činnosti, přímé podklady pro vyhodnocování
 • Objektivní testování znalostí
 • A mnoho dalších ...

elearning.pchelp.cz

PCHelp
Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru