Outsourcing mezd

Outosurcing mezd je určený subjektům, které nemají nebo nechtějí mít vlastní mzdovou účtárnu. Pro zpracování personálních a mzdových dat používáme vlastní HR systém Kompas2 a webovou aplikaci plusPortal. Data jsou chráněna nejmodernějšími prostředky a zákazníci k nim mají po celou dobu zajištěný bezpečný přístup.

V rámci outsourcingových služeb zajišťujeme:

 • Rekapitulace mezd
 • Daňové výkazy
 • Doklad o odvodu zdravotního pojištění
 • Přehled o platbě pojistného na sociální pojištění
 • Rejstřík nemocenských dávek
 • Výplatní lístky (různé varianty)
 • Komunikace s úřady a pojišťovnami
 • Roční zúčtování daně
 • Komunikace se subjekty státní správy a pojišťovnami

Díky univerzálnímu rozhraní systémů, které používáme pro zpracování outsourcingu, probíhá jejich komunikace s dalšími softwary bezproblémově. To lze využít pro automatické přebírání informací – např. import dat z docházkové evidence nebo získávání podkladů pro odměnu na základě odvádění operací z výroby apod.

www.kompas2.cz

Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru