• PC HELP
 • Aktuálně
 • Za oddělení Energo: Ukončení implementace ve spol. Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s.

Za oddělení Energo: Ukončení implementace ve spol. Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s.

V červenci letošního roku 2018 byl ukončen projekt implementace informačního systému HELIOS Orange / Energo – Správa nemovitostí ve společnosti Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s. (SZM).

news - SZM - img1

Společnost SZM provádí zejména správu a údržbu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví městské části Praha 3 a jiných vlastnických subjektů. Mezi konkrétní činnosti této společnosti např. vedení evidence bytů a ostatních jednotek a zajištění všech obvyklých služeb (úklid, energie, provozy výtahů, odpadové hospodářství, revize, opravy aj.) vč. jejich vyúčtování.

Náročný implementační projekt probíhal od roku 2017. Jeho úkolem bylo nejen pokrýt veškeré potřeby firmy SZM v oblasti vlastních ekonomických a správních agend, ale rovněž zajistit odpovídající datovou komunikaci s klíčových partnerem (a vlastníkem), Městskou částí Praha 3, které firma poskytuje řadu specifických služeb na základě mandátní smlouvy. Protože Městská část Praha 3 využívá jiný informační systém, bylo nutné vytvořit patřičné datové můstky, které tuto komunikaci umožní.

Implementace kompletního řešení tak pro SZM znamená značné zjednodušení a zautomatizování aktivit, které by jinak bylo nutné řešit paralelními evidencemi a ručními přenosy mezi nimi.

Naši zákazníci
 • ČD Cargo
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • Akinu
 • arca capital
 • poslanecka snemovna
 • spp
 • tipsport
 • unipetrol
Nahoru