Podnikový informační systém QI

QI je informační systém pro firmy všech velikostí, podnikatele i státní správu, který se zaměřuje na jednoduchost použití, podporu, a široké možnosti použití:

QI a jeho výhody

Elastický podnikový informační systém QI (ERP systém) je naprosto ojedinělý svou celkovou koncepcí, vysokou koncentrací špičkových technologií a progresivní licenční politikou. Základní vlastností systému QI je schopnost přizpůsobovat se změnám okolí a potřebám zákazníka za plného provozu. Navíc obsahuje vývojové prostředí pro rychlý vývoj a implementaci aplikací.

Mezi hlavní výhody informačního systému QI patří:

 • Schopnost pružně a rychle reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně organizace a snadno se jim přizpůsobit
 • QI dokáže přinášet informace, které hledáte, a zrychlit tak vaše rozhodování
 • Podnikový software QI má progresivní způsoby financování
 • QI umožňuje pracovat současně v různých světových jazycích
 • Uživatel může využívat jednoduše veškeré funkce QI i prostřednictvím internetu
 • Integrovaný vývojový nástroj QI Builder umožňuje vyhovět specifickým požadavkům zákazníka
 • Velmi nízké celkové náklady na pořízení a následný provoz systému v porovnání s přinášenými možnostmi
 • QI pracuje 365 dnů v roce a 24 hodin denně


Zvolená platforma umožňuje řešit samostatně jednotlivé části, tak vytvářet komplexní řešení dle požadavků našich zákazníků na podnikový ERP systém.

Podnikový informační systém QI:
přinášíme to pravé pro Vaši firmu

Aplikace QI 

QI je podnikový informační systém pro obchodní, servisní, projektové i výrobní organizace, který je schopen přesně modelovat strukturu organizace a procesy, které v ní probíhají. Dokáže uspokojit i ty nejnáročnější potřeby zákazníků a umožní jim plynule reagovat na jejich rozvoj. Manažeři tak dostávají nástroj, který jim dává možnost rychle získávat potřebné informace k řízení organizace.

Správné informace ve správném čase jsou považovány za jednu z největších konkurenčních výhod, které Vám podnikový software dokáže nabídnout. Úspěch každého podniku v dnešní době závisí zejména na rychlosti zpracování dat a na schopnosti dokázat jejich analýzou a následnou syntézou rozhodující informace, které umožní nejen včas reagovat na změny v okolí, ale zejména tyto změny v dostatečném předstihu předvídat.

Manažeři na všech úrovních řízení musí mít rychlý přístup k potřebným informacím pro strategické, taktické i operativní rozhodování. K tomu potřebují spolehlivé informační zázemí, digitální nervový informační systém podniku, který zvýší pružnost a výkonnost celé organizace a zároveň je schopen se v čase dynamicky přizpůsobit potřebám organizace.

QI představuje unikátní produkt, který je postaven na nejmodernějších technologiích a má všechny potřebné předpoklady, aby svému uživateli nabídl výhody skutečně výkonného a pružného informačního systému. Podnikový software QI dokáže uspokojit i ty nejnáročnější potřeby zákazníků, umožní jim plynule reagovat na jejich rozvoj a dává jim nástroj pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. QI byl vytvořen a dále je rozvíjen v naprostém souladu s českou a evropskou legislativou a mezinárodními normami.

Unikátní vlastnosti podnikového informačního systému QI

QI je mimořádně flexibilní informační systém

Každý klient má možnost konfigurovat systém podle svých specifických potřeb. Navíc je možné kdykoli doplnit do systému nové funkce podle měnících se potřeb a požadavků zákazníka. Aktualizace prostřednictvím internetu, může takřka okamžitě dojít k implementaci nové funkcionality!

QI je otevřený pro spolupráci či propojení s jinými aplikacemi a systémy, a to pomocí standardního OLE rozhraní nebo pomocí unikátní vyvinuté knihovny QI E-Connect. Umožňuje propojení s aplikacemi typu Microsoft Office, AutoCAD apod., ve kterých mohou být data získána ze systému QI dále zpracována a analyzována. Informační systém QI je schopen za provozu měnit strukturu uložených dat a doplňovat či měnit vztahy mezi nimi. Umožňuje také modifikovat definované podnikové procesy. Jednotlivým uživatelům ve firmě dokáže prezentovat data z požadovaného úhlu pohledu.

QI je skutečně první elastický informační systém

Obrovská flexibilita dává podnikovému systému QI možnost se při implementaci dokonale přizpůsobit podnikovým procesům a neustále se přizpůsobovat změnám velikosti podniku při jeho růstu či naopak při zeštíhlování organizační struktury – systém se elasticky přizpůsobuje. Systém dokáže měnit počty uživatelů i množství užívaných funkcí.
Tyto unikátní schopnosti QI jsou podpořeny i adekvátně pružnou obchodní a licenční politikou. Zákazník si může zakoupit vždy jen ty programové funkce, které potřebuje a to za podmínek které mu vyhovují.

QI je vysoce výkonný informační systém

Podnikový software QI byl navržen tak, aby byl vysoce výkonným a škálovatelným systémem. Rychlost odezvy, množství zpracovávaných dat, atd. je však výrazně ovlivněno použitým databázovým serverem. Proto QI pracuje pouze s nejvýkonnějšími databázemi od renomovaných světových dodavatelů databázových serverů.
QI je variabilní z hlediska zvyšování výpočetního výkonu. Díky vícevrstvé architektuře ERP lze výkon postupně zvyšovat a dále tím optimalizovat náklady.

QI je neporovnatelně rychlejší informační systém

Instalace a uvedení programu QI do provozu je snadné a rychlé. Rychlost implementace u zákazníka je zaručena flexibilitou vývojového nástroje a nejmodernějšími použitými technologiemi.
Provádění uživatelských úprav jednotlivých funkcí nebo zveřejnění vybraných dat na internetu je snadné a neporovnatelně rychlejší než pomocí jiných dnes běžných technologií. Stejně snadné a rychlé jsou i změny tiskových sestav, formulářů či samotný upgrade.

QI je více než jen komplexní informační systém

Komplexnost podnikového systému QI díky bohaté funkcionalitě umožňuje, aby veškeré procesy ve firmě mohly, byly modelovány a řízeny pouze jedním informačním systémem. QI přináší nové možnosti a nabízí dokonalý přehled, každý uživatel má svoji práci plně pod kontrolou. Díky procesní nezávislosti je informační systém implementován ve více než 30 oborech.

QI je mimořádně bezpečný informační systém

Data jsou to nejcennější, co v systému máte, unikátní vícevrstvá architektura zaručuje QI vysokou odolnost vůči negativním vnějším vlivům. Data jsou v systému šifrovány a ochrana citlivých informací je zabezpečena pomocí propracovaného systému přístupových práv. Maximální míra bezpečnosti je dána pokročilou technologií, ta zabezpečuje absolutní konzistenci dat i v případech, kdy je systém vystaven extrémním podmínkám, např. výpadku elektrického proudu.

QI přináší nákladovou a uživatelskou efektivitu

QI radikálně snižuje náklady na nasazení systému u zákazníka a podporuje rychlou návratnost investic. Předností jsou nízké náklady na pořízení i provoz systému v podniku. Konfigurace a veškeré analýzy procesů se provádí pomocí integrovaných systémových nástrojů.
Systém obsluhy je uživatelsky velmi příjemný a intuitivní, všechny obrazovkové formuláře jsou uspořádány jednotně – to vše přináší výrazné úspory nákladů na školení uživatelů, snížení chybovosti obsluhy atd.
Systém je vždy aktuální, díky aktualizacím využívají všechny aplikace poslední funkčnosti, díky tomu předchází systém nákladné reimplementaci nebo jeho nahrazení.

QI pomáhá budovat firemní prosperitu

Úspora nákladů ve všech fázích užívaní QI (od implementace až po plný provoz) a zefektivnění práce s tímto informačním systémem - to jsou základní přínosy pro zákazníka. Rychlý přístup k informacím a možnost jejich přesné a efektivní analýzy a následně i využití na konkurenčním trhu – to vše otevírá cestu k významnému snížení nákladů, zvýšení produktivity a následně i budování prosperity vaší společnosti.

Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru