Podnikový informační systém QI

Dluhopisy

Modul Dluhopisy nabízí řešení podporující evidenci a správu dluhopisů a dluhopisových programů. Ve společnosti PC HELP, a.s. ho vyvíjíme s využitím standardních funkčností informačního systému QI.

Jednoduchá správa firemních dluhopisů

Tento modul využijete v případě, že jste emitenty a správci dluhopisů – zejména, pokud jich spravujete počet dluhopisů. Náš software Vám usnadní jejich evidenci a přinese přehled o veškerých cenných papírech, které jste vydali.

Modul Dluhopisy přináší jistotu a úsporu času

Oceníte dokonalý přehled o všech potřebných údajích, automatizované zpracování přinášející výraznou časovou úsporu a hlavně jistotu, že jste vše správně spočítali a že vše proběhlo jak má. Ruční zpracování dluhopisů bývá pracné a často i nepřesné.

Mezi základní funkčnosti modulu Dluhopisy patří:

 • Evidence obchodních partnerů (zprostředkovatelé, upisovatelé, ...)
 • Definice emisních podmínek dluhopisů
 • Evidence objednávek dluhopisů
 • Párování plateb
 • Automatické potvrzení přijetí objednávky
 • Evidence dluhopisů a dluhopisových programů
 • Výpočet úrokových výnosů (kupónu), zdanění
 • Přeprodeje dluhopisů
 • Výplata výnosů
 • Výplata jistiny
 • Podklady pro zaúčtování
 • Přehledy

Modul Dluhopisy Vám umožní zakládat nové a upravovat již uložené emisní podmínky včetně emisních lhůt a evidovat kalendáře výplaty úrokových výnosů pro jednotlivé emise. Podporuje i jejich zdanění dané platnou legislativou.

V rámci evidence objednávek můžete spravovat poptávky a potvrzovat nabytí dluhopisů. V okamžiku napárování platby (automatickém či ručním) modul vypočítá alikvótní úrokový výnos a vyčíslí případný nedoplatek či přeplatek. Po napárování se platba promítne na zaevidovanou objednávku a po jejím potvrzení systém odešle e-mail o nabytí dluhopisů.

Modul podporuje tvorbu příkazů k úhradě na přeplatky, které převyšují uživatelem stanovený finanční limit. Umí také vypočítat předpokládaný celkový výnos a úrokové výnosy včetně zdanění podle právní úpravy státu upisovatele. Dále vytváří příkazy pro vyplacení úroků, příkazy na závazek za daň z příjmu vůči finančnímu úřadu a příkazy na vyplacení jistiny. V praxi se Vám jistě osvědčí funkce pro přeprodej dluhopisů s možností sledování historie. Samozřejmostí jsou i přehledy všech objednávek, prodaných dluhopisů a vyplacených úroků, které můžete jednoduše třídit a sofistikované filtrovat.

Informační systém QI - řešení pro celou firmu

Modul Dluhopisy představuje specializované oborové řešení pro evidenci a správu dluhopisových programů a nabízí možnost využití velkého množství dalších funkčností, které jsou standardní součástí komplexního podnikového informačního systému QI. Jedná se např. o ekonomické moduly Finance a Účetnictví, moduly podporující obchod a marketing či modul Organizace a řízení.

Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru