Podnikový informační systém QI

Ekonomika

Finance

financeModul Finance je učený pro všechny, kteří chtějí komfortně zpracovávat své finance. QI umožní kontinuální růst a prosperitu všeho podnikání tím, že zajistí podrobný přehled o financování podniku, výnosech nebo firemních nákladech.

QI za vás zabezpečí legislativní čistotu.

 

Oblasti modulu QI - Finance:

 • Práce s fakturami, dobropisy a zálohovými listy
 • Spravování bankovních účtů a pokladen
 • Elektronická komunikaci s bankou
 • Tvorba podkladů pro JCD a požadovaných výkazů pro zpracování DPH

Účetnictví

účetnictvíModul Účetnictví je přehledný a pohodlný systém s intuitivním ovládáním. Je provázaný s ostatními částmi systému a přizpůsobivý potřebám zákazníků.

 

Oblasti modulu QI - Účetnictví:

 • Standardní funkce v podvojném účetnictví
 • Rozšířené funkce pro organizace zpracovávající velké množství dokladů
 • Sledování peněžních toků, rozpočtování či vytváření souhrnných výkazů
 • Předkontace, které usnadňují účtování standardních dokladů
 • Pohledy nad seznamy účetních zápisům (snazší orientace ve velkém množství dat)

Majetek

majetekModul Majetek je výborný pomocník při řízení majetku a zároveň ochránce při legislativních změnách. Program nabízí množství kontrolních funkčností i metodiky. Ocení ho zejména firmy, které chtějí mít kompletní a okamžitý přehled o hodnotě majetku, odpisech, umístění majetku a přidělení zodpovědným osobám.

 

Oblasti modulu QI - Majetek:

 • Komplexní zpracování evidence krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • Všechny typy daňového a účetního odepisování
 • Evidence odpisů podle mezinárodních účetních standardů
 • Jednotlivé i hromadné změny v kartách majetku
 • Automatizované zaúčtování provedených změn do účetnictví
 • Inventarizaci majetku klasickým způsobem nebo pomocí zařízení čárového kódu

Insolvenční rejstřík

insolvenční rejstříkInsolvenční rejstřík je užitečná aplikace, která vás okamžitě upozorní na insolvenční řízení týkající se vašich obchodních partnerů. Modul sleduje také insolvenční řízení subjektů, které ještě nemáte v QI, takže pokud vložíte do QI nového obchodního partnera, okamžitě zjistíte jeho stav.

 

Oblasti modulu QI - Insolvenční rejstřík:

 • Včas zajistí pohledávky, které jsou v ohrožení
 • Každý den zpracovává informace o insolvenčních řízeních
 • Součást systému QI (není třeba posílat seznamy vašich obchodních partnerů)
 • Zpracování mezd, kde do výpočtu srážek automaticky promítne probíhající insolvenční řízení zaměstnance 

 

 

Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru