Podnikový informační systém QI

Lidské zdroje

Personalistika

personalistikaModul Personalistika eviduje personální data zaměstnanců a uchazečů o práci. Podporuje nábor zaměstnanců, řízení kariérního růstu a plánování vzdělávání, včetně odhadu finančních nákladů. Mzdová personalistika úzce spolupracuje s modulem Mzdy.

 

Oblasti modulu QI - Personalistika:

 • Základní personální evidence, včetně přehledu pracovních smluv
 • Kariérový růst a vzdělávání zaměstnanců
 • Personální plánování
 • Kontrola a obnova kvalifikačních předpokladů zaměstnanců

Mzdy

mzdyModul Mzdy podporuje všechny činnosti spojené se zpracováním mezd a zabezpečuje vykazování pro pojišťovny, úřady i podnikovou účtárnu.


 

Oblasti modulu QI - Mzdy:

 • Data z docházkového systému
 • Výkazy práce
 • Úkolové lístky
 • Agenda s různými typy pracovněprávních vztahů
 • Kompletní historie spočtených mezd

Docházka

docházkaModul Docházka je určený pro každou firmu, která potřebuje snadno a efektivně sledovat a vyhodnocovat docházku zaměstnanců. Systém automaticky páruje pohyb zaměstnance (např. k „odchodu k lékaři" se po návratu zaměstnance automaticky přiřadí „příchod od lékaře").

 

Oblasti modulu QI - Docházka:

 • Příchody, odchody a různé typy nepřítomnosti
 • Vyhodnocování odpracovaného a započteného času do pracovní doby
 • Přesčasy s převody do dalších období
 • Výpočet časových i jiných příplatků
 • Aktuální přehledy a statistiky pro zaměstnance a zaměstnavatele
Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru