Podnikový informační systém QI

Výroba

TPV - Technická příprava výroby

Technická příprava výrobyModul TPV vytváří hierarchický popis výrobku a technologické postupy. Vyznačuje se důsledným oddělením technické a výrobní dokumentace. Podporuje podchycení všech změn prováděných v dokumentaci výrobku, včetně vytvoření alternativních technologických postupů.

Řízení výroby

řízení výrobyModul Řízení výroby zajišťuje pečlivou kontrolu nákladů na výrobu a optimální využití všech kapacit. Je vhodným pomocníkem pro firmy zabývající se výrobou.


 

Oblasti modulu QI - Řízení výroby:

 • Řízení výroby, montáže na zakázku i výroby na sklad
 • Funkce, které pokrývají činnosti spojené s tvorbou výrobních zakázek, včetně technické a konstrukční dokumentace
 • Tvorba a sledování pracovních výkazů i výkazů kooperujících partnerů
 • Kontrola spotřeby materiálu, celkových nároků na kapacity
 • Zajišťuje přehledy, které pomohou identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy
 • Vykazování stavu výroby pomocí on-line terminálů se čtečkami čárového kódu

Jakost

Modul Jakost zajšťuje přesně daná povinná měření kvality výroby. Obsahuje měřící protokoly a poskytuje přehled reklamačních závad a reklamací od odběratelů.

 

Oblasti modulu QI - Jakost:

 • Průběžné zaznamenávání neshod a odchylek ve výrobě
 • Hodnocení dodavatelů - monitoring jakosti dodávek
 • Sledování vykazování odchylek
 • Přehled o neshodách ve výrobních výkazech
 • Výkazy zavinění (ihned informuje, kde došlo k problému)
Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru