Podnikový informační systém QI

Software pro procesní a projektové řízení

Mají vaše činnosti charakter projektu?

Zabýváte se činnostmi jako:

 • Vývoj nových výrobků, zavádění nových technologií
 • Inovace a rekonstrukce výrobků, generální opravy strojů
 • Zavádění nových výrobků do výroby a na trh
 • Návrh a realizace investičních akcí, stavebních akcí
 • Návrh a realizace informačních systémů, tvorba programových produktů
 • Zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9000
 • Příprava marketingových akcí
 • Zpracování podnikatelských záměrů
 • Podnikové plánování
 • Realizace podnikatelských záměrů
 • Příprava a realizace zakázek v kusové výrobě

Je vaším cílem Ale realita je jiná
• Efektivní podpora všech činností • Tečou vám termíny
• Informovaný a spolupracující tým • Nedodržujete rozpočty
• Řízený projekt a kvalitní firemní plánování • Lidé nemají své úkoly
• Úspěšný projekt s dosažením cíle • Lidé neznají priority

Integrujeme procesní a projektové řízení do jednoho produktu

Jako jediní v ČR nabízíme informační systém, integrující procesní a projektové řízení do jednoho produktu, který podporuje procesní řízení firmy.

Řídíte nebo rádi byste své činnosti řídili pomocí projektů?

S rostoucí složitostí projektu stoupají i nároky na plánování a koordinaci využití všech dostupných zdrojů. Dodržet časový harmonogram, rozpočet a zároveň dosáhnout vytyčeného cíle je často těžké i s pomocí sofistikovaných nástrojů, bez nich je to pak téměř nemožné.

Řízení projektů a plánování procesů

Projektování v QI umožňuje řídit projekty na profesionální úrovni a pomáhá vytvořit veškeré podklady pro projekt, ale především podporuje hladký průběh samotného projektu. Díky komplexnosti systému QI je zaručeno propojení projektové činnosti a zařazení do hierarchické struktury spolu s náklady, výnosy, lidskými zdroji, apod.

QI je software pro řízení projektů a procesů, který okamžitě porovná a vyhodnotí plánované a skutečné náklady či výnosy z dokladů evidovaných v rámci souvisejících procesů v QI. Výsledkem je, že každý dle své role dostane ty informace, které potřebuje. Všichni spolupracují, protože je QI propojuje, a u projektu jsou okamžitě vidět všechny nákladové i výnosové doklady, se kterými pracují ostatní agendy QI. Informační systém QI podporuje procesní řízení firmy.

Propojení informačního systému

Procesní a projektové řízení - firemní a podnikové plánování

 

Projektování v QI, plánování kapacit

 • Systém je určen společnostem, které chtějí úspěšně řídit projekty a současně mají vysoké nároky na optimalizaci využívaní disponibilních kapacit.
 • Pomáhá vedoucím týmů, jejichž výsledky jsou závislé na souhře a spolupráci zaměstnanců.
 • Pomáhá řešit plánování, organizaci a vedení projektů a jejich jednotlivých fází.
 • Umožňuje členění projektu na jednotlivé etapy, podprojekty, úkoly, marketingové akce, porady či obchodní schůzky.
 • Plně respektuje vývoj projektu. V praxi se poměrně často stává, že z jednoduchého úkolu vznikne složitější projekt, na který je třeba vyčlenit kapacitu celého týmu lidí. Modul Projekty QI vám v tomto vychází vstříc. Okamžitě můžete získat dokonalý přehled o volných kapacitách a reagovat na změny či nenadálé situace a projekty podle potřeby upravovat či aktualizovat.
 • Umožňuje sledování nejen kapacit osob, strojů, zařízení, ale i jednacích místností. Zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů v rámci projektu a optimalizaci jejich využití tak, abyste z nich mohli vytěžit maximum.
 • Pro plánování a řízení dává k dispozici Ganttovy grafy umožňující přehledné plánování činností a diagramy znázorňující čerpání kapacit v čase.
 • Je vhodný pro řízení komplexních projektů, ale uplatní se také při každodenní práci například při organizování porad.

IS QI vám zjednoduší činnosti při:

Zakládání projektu

 • Přiřazení zodpovědné osoby k projektu
 • Definice jednotlivých etap a souvisejících akcí/úkolů
 • Definování harmonogramu a rozpočtu
 • Kontrola průběhu projektu pomocí grafického znázornění kapacit zdrojů

Realizaci projektu

Software pro řízení projektu: realizace projektu

 • Připojení nákladových a výnosových dokladů
  k libovolné úrovni projektu
 • Grafické zobrazení průběhu projektu
  a návaznosti činností - Ganttův graf
 • Generování a kontrola akcí a úkolů
 • Zjištění vytíženosti kapacit
 • Možnost ocenění jednotlivých činností na základě tarifů

Stanovování priorit

Software pro řízení projektu: stanovení prioritU každého projektu nebo úkolu je možné stanovit si priority
či důležitost. Priorita pomáhá uživatelům určit správné
pořadí plnění úkolů, což ocení zejména ve chvíli, kdy je sezona
v plném proudu.

Optimalizaci využití zdrojů

Software pro řízení projektu - optimální využití zdrojů, optimalizace firemních procesů Modul Projekty QI zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů
v rámci projektu a optimalizaci jejich využití. Modul také využijete pro optimalizaci firemních procesů.

Sledování průběhu projektu

Projekty QI umožňují sledování nejen časového harmonogramu a návazností v grafické podobě, ale také stav jednotlivých fází projektu.

Vyhodnocování projektu

 • Porovnání plánovaného stavu se skutečností
 • Vyhodnocování projektu z pohledu financí, kapacit, materiálu a výsledku
 • Možnost vyhodnocení projektů na úrovni primárních dokladů bez nutnosti účtování
Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru