Podnikový informační systém QI

Servis a údržba

Komplexní řešení nejen pro servisní firmy

Pokud se zabýváte servisem a údržbou cizích zařízení nebo vlastních výrobků, stane se Servis a údržba QI vašim nenahraditelným pomocníkem.

Pro koho je řešení určeno

 • Firmy, které si nechávají provádět opravy a servis svých zařízení (auta, notebooky, tiskárny, stroje, ...), evidence strojů
  Rychlý a jednoduchý přehled zařízení a jejich oprav
 • Firmy, které poskytují servis ostatním (evidence revizí)
  Komplexní řešení pro servisní a opravárenské firmy
 • Firmy, které poskytují servis na vlastní výrobky a zároveň provádí servis svých strojů a zařízení
  Univerzální pomocník pro profesionály

Hlavní výhody modulu

 • Informuje kdy, kde a kým bylo zařízení opraveno
 • Umožňuje vyhodnocení nákladů spojených se servisem technického zařízení
 • Poskytuje okamžitý přehled o stavu zařízení nebo strojů
 • Zabezpečuje pohodlné sledování harmonogramu předepsané a periodické údržby
 • Pomáhá plánovat kapacity a upozorňuje na plánované i neplánované odstávky strojů
 • Umožňuje smluvně podchytit poskytovaný servis
 • Řeší plánované i ad hoc požadavky na servis

Užitečné funkčnosti

 • Sledování plánu předepsané údržby
 • Sledování skutečných nákladů na servis proti plánovaným nákladům
 • Odstávky strojů a zařízení kvůli servisu
 • Rychlé objednání plánovaného i neplánovaného servisu
 • Využití standardizovaných postupů servisu
 • Automatická tvorba servisních zásahů
  - na základě předepsané údržby a revize
  - na základě přijaté objednávky
 • Rychlá tvorba seznamu servisovaných zařízení
 • Přehled oprav dle typu, důvodu opravy, zákazníka, spotřebovaného materiálu a provedené práce

servis-udrzbaŘízení plánované údržby a servisu Modul Servis a údržba je nástroj, s nímž je možné periodicky plánovat jakoukoliv činnost, která se provádí na technologických celcích
a případně konkrétních zařízeních.
Je možné definovat plány údržby a revize. Plán definuje, jaké úkony a činnosti budou vykonávány, kdo je bude provádět a kdy, popřípadě s jakou periodou.

Plány údržby lze kdykoliv měnit. Změny lze realizovat nejen nad vygenerovanými plány, ale rovněž přímo nad vybranými technologiemi. Samotné plány pak lze zobrazit v přehledu na zadané činnosti a období. Plány i evidence revizí a oprav lze provádět nad technologiemi, nebo majetkem. Plánované činnosti je možné normovat na délku trvání jednotlivých úkonů, spotřebu materiálu a potřebu technických prostředků.

Komplexní řešení nejen pro servisní firmy

Pokud se zabýváte servisem a údržbou cizích zařízení nebo vlastních výrobků, stane se Servis a údržba QI vašim nenahraditelným pomocníkem.

Pro koho je řešení určeno

 • Firmy, které si nechávají opravovat a servisovat svoje zařízení (auta, notebooky, tiskárny, stroje, ...)
  Rychlý a jednoduchý přehled zařízení a jejich oprav
 • Firmy, které poskytují servis ostatním
  Komplexní řešení pro servisní a opravárenské firmy
 • Firmy, které poskytují servis na vlastní výrobky a zároveň servisují svoje stroje a zařízení
  Univerzální pomocník pro profesionály

Hlavní výhody modulu

 • Informuje kdy, kde a kým bylo zařízení opraveno
 • Umožňuje vyhodnocení nákladů spojených se servisem technického zařízení
 • Poskytuje okamžitý přehled o stavu zařízení nebo strojů
 • Zabezpečuje pohodlné sledování harmonogramu předepsané a periodické údržby
 • Pomáhá plánovat kapacity a upozorňuje na plánované i neplánované odstávky strojů
 • Umožňuje smluvně podchytit poskytovaný servis
 • Řeší plánované i ad hoc požadavky na servis

Užitečné funkčnosti

 • Sledování plánu předepsané údržby
 • Sledování skutečných nákladů na servis proti plánovaným nákladům
 • Odstávky strojů a zařízení kvůli servisu
 • Rychlé objednání plánovaného i neplánovaného servisu
 • Využití standardizovaných postupů servisu
 • Automatická tvorba servisních zásahů
   - na základě předepsané údržby
   - na základě přijaté objednávky
 • Rychlá tvorba seznamu servisovaných zařízení
 • Přehled oprav dle typu, důvodu opravy, zákazníka, spotřebovaného materiálu a provedené práce


Řízení plánované údržby a servisu Modul Servis a údržba je nástroj, s nímž je možné periodicky plánovat jakoukoliv činnost, která se provádí na technologických celcích a případně konkrétních zařízeních. Je možné definovat plány údržby. Plán definuje, jaké úkony a činnosti budou vykonávány, kdo je bude provádět a kdy, popřípadě s jakou periodou.

Servis a údržba

Plány údržby lze kdykoliv měnit. Změny lze realizovat nejen nad vygenerovanými plány, ale rovněž přímo nad vybranými technologiemi. Samotné plány pak lze zobrazit v přehledu na zadané činnosti a období. Plány revizí a oprav lze provádět nad technologiemi, nebo majetkem. Plánované činnosti je možné normovat na délku trvání jednotlivých úkonů, spotřebu materiálu a potřebu technických prostředků.

Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru