Implementace ve společnosti AH-ENERGY, s.r.o.

  • HELIOS Energo

Společnost AH-ENERGY, s.r.o. si vybrala naše řešení HELIOS Energo pro podporu distribuce elektřiny v LDS a obchodu s energetickými komoditami. 

V březnu letošního roku 2022 zahájila naše společnost práce na projektové analýze, jejíž zpracování, vyhodnocení a schválení trvalo přibližně dva měsíce. Na začátku června tak mohlo být přistoupeno k samotné realizaci implementace HELIOS Energo do společnosti AH-ENERGY, s.r.o.

Předmětem implementace je jednak distribuce elektřiny v lokálních distribučních soustavách (LDS) a dále pak i obchod s elektřinou, a to i mimo prostředí vlastních LDS. Systém Energo také zajistí podporu zpracování dalších komodit (fakturaci vodného a stočného a rovněž i přefakturaci zemního plynu). Vedle samotné mateřské společnosti AH-ENERGY bude nasazen i v dalších třech dceřiných společnostech.  

Do ostrého provozu se systém pustí již koncem léta a první kompletní fakturace distribuce elektřiny v LDS proběhne v systému Energo již v září letošního roku. 

Více o našem produktu HELIOS Energo se dozvíte na našem produktovém webu zde.