Projekty HELIOS Energo pro společnosti skupiny RAYO Group

  • HELIOS Energo

Byly zahájeny analytické práce přípravy projektů pro dvě společnosti ze skupiny RAYO Group.


Cílem analýz bude posouzení implementace svébytných variant zákaznického systému HELIOS Energo pro potřeby těchto subjektů. Řešení HELIOS Energo by mělo být v budoucnu nasazeno zejména pro zajištění agend:

  • výroby tepla prostřednictvím menších plynových zdrojů přímo u koncových odběratelů
  • výroby tepla a elektřiny prostřednictvím větších energetických zdrojů a rovněž provozu lokálních distribučních soustav
V rámci analýz budou připraveny podklady pro samotné realizace projektů, které by měly následovat v průběhu druhého a třetího čtvrtletí roku 2022.RAYO Group s.r.o. sdružuje skupinu firem působících v různých oblastech energetického odvětví - zabývá se jak činnostmi projekce, výstavby, servisu či monitoringu, tak i přímého provozování energetických zařízení (výroba a dodávky elektřiny, tepla, chladu, provoz kogeneračních jednotek, FVE, správa LDS apod.).

rayo