HELIOS iNuvio - změny ve verzi 3.0.2023.1201

 • HELIOS iNuvio

V této verzi se promítají zejména legislativní změny platné od 1. ledna 2024.

Mzdy

 • Došlo k úpravě daňových formulářů.
 • Dochází ke zvýšení odpočtu na bezúplatné plnění z 15 % na 30 %. Změna se týká ročního zúčtování za rok 2023 (a následně i v roce 2024).
 • Dle legislativy dochází ke změně průměrné mzdy pro rok 2024 na hodnotu 43 967 Kč.
 • Součástí úprav týkajících se konsolidačního balíčku je zrušení slevy na studium.
 • Do ERP systému HELIOS iNuvio byly zapracovány další legislativní změny platné od 1. 1. 2024, mezi ně patří: 
  • zvýšení částky minimální měsíční mzdy na 18 900,- Kč
  • měsíčně změna nastavení redukčních hranic
  • změna hranice, do které je plátcem pojistného stát. Nově se jedná o částku 15 440 Kč
  • navýšení některých úrovní zaručené mzdy
  • zvýšení hranice maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění na částku 2 110 416 Kč
  • nově vzniká nárok na dovolenou i pro DPP, DPČ (tzv. dohodáře)
  • od 1. ledna 2024 se nově zavádí nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců, a to ve výši 0,6 %
 • Byla vytvořena funkcionalita umožňující určit výši nároku na dovolenou bezprostředně po vyčerpání mateřské dovolené a datum nástupu na následnou rodičovskou dovolenou. 
 • Byla vyvinuta nová funkcionalita korekce dob pro určení nároku na dovolenou.

Další informace najdete na našem produktovém webu ZDE.

Tým HELIOS iNuvio

PC HELP, a.s.