Uvolnění nové verze Reporting.cz - integračního řešení HELIOS iNuvio

 • HELIOS iNuvio

Klasické reporty dnes již nestačí. Je důležité si promyslet, jaké reporty budete chtít generovat. Potřebujete znát souvislosti, provést hlubší analýzu dat, znát všechny detaily skupiny produktů, nebo se zaměřit na statistiky prodeje konkrétního produktu?


ERP systém HELIOS iNUVIO má právě proto integrovanou Business Intelligence. Zvolíte si zdroj dat, matematické operace a máte hotovo, ať už používáte jakkoli velké objemy dat, se kterými je obvykle obzvláště obtížné přehledně a strategicky pracovat. Přitom nezáleží na tom, z kolika různých zdrojů potřebujete data zpracovávat, ani na velikosti množství dat. Integrovaná BI totiž pracuje zcela nezávisle na vytížení vašeho systému, protože pracuje zcela odděleně - v cloudu. Vaše pohledy na data, reporty a grafy tak budete mít dostupné kdykoliv a odkudkoliv.


Reporting.cz je přednastavené integrační řešení pro HELIOS iNuvio v těchto oblastech BI:

 • Finance
 • Splatnost pohledávek a závazků
 • Skladové položky
 • Skladové pohyby
 • Stavy skladů
 • Výroba a její efektivita


Moduly HELIOS iNuvio, které umožňují snadné rozšíření o další zdroje dat pro Reporting.cz jsou například tyto moduly:

 • Objednávky 
 • Aktivity 
 • Docházka 
 • aj. ... 


Možnosti řešení:


 • Plánování 
 • Vyhodnocení plánu 
 • Porovnání se skutečností


Co vám toto řešení přinese:
 • Robustní datový sklad
 • Aplikaci pro snadnou a efektivní vizualizaci výstupů
 • Možnost připojení neomezeného počtu uživatelů
 • Snadné řízení a správa přístupových práv v této oblasti reportů a sledovaných dat firmy


V lednu byla vydána aktualizovaná verze aplikace Reporting.cz. Od 30. ledna 2022 mohou uživatelé používat novou verzi této aplikace, kterou již po několik týdnů mělo možnost otestovat více než 20 společností. Feedback uživatelů potvrzuje, že přechod na tuto novou verzi je bezproblémový. Byla přidána celá řada funkcí a zcela nových ovládacích prvků pro komfortnější práci s aplikací.


Změny ve verzi


V modulu Finance je umožněno vytváření prezentací:

 • Možnosti se díky přizpůsobení ovládání přiblížily modulu Položky. 
 • Definování rozsahu řádku je nyní umožněno buď výběrem celého reportu, nebo pouze jeho požadované části. Text mimo vybranou oblast nebude zobrazen. 
 • Požadované položky je možno nově zobrazit také jako prvky libovolné definované dimenze.


Rozšíření a zjednodušení bylo dosaženo i při úpravě v modulu Položky a modulu Finance, což velmi výrazně usnadnilo vytváření vizualizací:


 • V modulu Finance není nutné pro každý jednotlivý graf vytvářet report s podklady. Grafy lze nově tvořit z libovolného již dříve definovaného reportu. 
 • V grafu je nyní nově možno měnit nejen legendu s popisky, ale také způsob zobrazení s využitím široké škály barev, možnostmi vyhlazení a vykreslení, mimo jiné i zpracování většího množství grafů a úpravou jejich vlastností.


K dispozici je upravená dokumentace týkající se modulů:

 • Finance 
 • Vytváření grafů (u grafů je možno zobrazit i příklady přímého využití v praxi)


Nová verze je zpětně kompatibilní s dosud používanými funkcemi a práce s původními daty není nijak omezena. Nová verze neovlivňuje dříve pořízené reporty.


Pokud potřebujete poradit, pomoci s novou verzí nebo ještě Reporting.cz nemáte a chtěli byste toto integrační řešení pro HELIOS iNuvio, ozvěte se nám, rádi se vám budeme věnovat.


Tým HELIOS iNuvio

PC HELP, a.s.