Prohlášení poplatníka - digitálně

  • plusPortal

Zpracování mezd zaměstnanců zahrnuje řadu administrativních úkonů, které se opakují, jsou časově náročné a obecně zatěžují mzdová oddělení. 


Může se jednat o:

  • distribuci výplatních lístků,
  • vystavování různých potvrzení,
  • provádění ročního zúčtování daně,
  • vydávání evidenčních listů důchodového pojištění,
  • nebo podepisování Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.


Ideální stav je, když tyto činnosti, které nic nepřináší, mzdoví účetní pouze koordinují, kontrolují a nemusí zaměstnance individuálně fyzicky shánět. 

Náš personální a mzdový systém plusPortal nabízí pro tyto činnosti online řešení a tudíž i velkou úsporu času nejen mzdovým účtárnám, ale rovněž zaměstnancům i managementu. 

Více naleznete na našem produktovém webu ZDE.

Tým plusPortal

PC HELP, a.s.