Podnikový informační systém QI

Řízení firmy

Organizace a řízení

organizace a řízení firmyModul Organizace a řízení umožňuje plánování práce, řízení porad, zadávání úkolů a celou řadu dalších činností, bez kterých se moderní podnikání neobejde. Jedná se tedy o jeden ze základních modulů, které doporučujeme každé firmě.

 

Oblasti modulu QI - Organizace a řízení:

 • Přehled nad zadáváním úkolů svým zaměstnancům
 • Řízení celého pracovního procesu, včetně porad
 • Evidence pošty, kterou přiřazuje k jednotlivým položkám v systému dle libovolného klíče
 • Přehled nad postupem projektů a plněním jednotlivých úkolů

Procesy a procesní řízení firmy

procesyDíky modulu Procesy lze předem nastavit opakované firemní procesy a ty pak opakovaně generovat. Díky tomu se ve firmě předem připravíte na veškeré standardní situace, čímž významně ušetříte čas. Navíc nabízí přehlednou a vizualizovanou podobu.


Projekty

projekty, řízení firmyModul Projekty pomáhá dodržet časový harmonogram, rozpočet a dosáhnout vytyčeného cíle.

Stanovení priorit
U každého projektu nebo úkolu je možné stanovit si priority či důležitost, což pomáhá určit správné pořadí plnění úkolů.

Optimální využití zdrojů
Modul Projekty QI zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů v rámci projektu a optimalizaci jejich využití.

Sledování průběhu projektu
Projekty QI umožňují sledování nejen časového harmonogramu a návazností v grafické podobě, ale také stav jednotlivých fází projektu.

 

Oblasti modulu QI - Projekty:

 • Řízení projektů
 • Souhra a spolupráce projektů
 • Plánování, organizace a vedení projektů a jejich jednotlivých fází
 • Členění projektu na jednotlivé etapy, podprojekty, úkoly, porady či obchodní schůzky
 • Sledování kapacit osob, strojů, zařízení, ale i jednacích místností
 • Ganttovy grafy - přehledné plánování činností
 • Diagramy - znázorňují čerpání kapacit v čase

Workflow

sledování workflow - podpora řízení firmyModul Workflow je efektivní nástroj pro praktické řízení firemních procesů. Umožňuje definovat rozhodovací a schvalovací postupy, alternativní činnosti, jejich vykonavatele a mnoho dalších užitečných funkcí.

 

Oblasti modulu QI - Workflow:

 • Zavádí do procesů schvalovací prvky a další postupy dle zvyklostí ve firmě
 • Pomáhá s plněním úkolů, které lze automatizovat
 • Zjednodušuje rutinní agendu
 • Šetří čas lidských zdrojů na běžné činnosti jako fakturace, či schvalování výdajů
Naši zákazníci
 • Candy
 • Procter & Gamble
 • Draka
 • Motorpal
 • Alpa
 • ČD Cargo
 • Energie pod kontrolou
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • AZ Pokorný
Nahoru