Firemní kultura


Firemní kultura

V naší firmě budujeme liberální prostředí, jehož základním rysem je vzájemná důvěra. Aktivní a tvůrčí přístup k veškerému dění ve firmě je vysoce ceněn. Konstruktivní kritika je všeobecně přijímána jako výraz snahy o zlepšení.

Jde nám o vnitřní soudržnost, a tak se na úspěších i neúspěších firmy podílíme všichni. Od každého zaměstnance očekáváme ochotu podřídit v pracovních vztazích vlastní zájmy zájmům celku. Naopak se každý může spolehnout, že mu firma poskytne oporu ve složitých životních situacích.

Vážíme si schopností svých zaměstnanců a všestranně podporujeme jejich osobní růst. Usilujeme o to, aby firemní tým byl dlouhodobě co nejstabilnější.

Pokud jsou vám tyto hodnoty blízké a chcete se podílet na jejich naplňování, rádi vás přibereme do našeho kolektivu.