HELIOS iNuvio - změny ve verzi 3.0.2023.0600

  • HELIOS iNuvio

Červnová verze informačního systému HELIOS iNuvio přináší především opravy chyb, ale také pár zajímavých novinek pro uživatele. 

Mzdy (CZ)

  • V modulu Mzdy bylo opraveno několik formulářů nad přehledem Výpočet mezd a formuláře mzdových listů tak, aby odpovídaly aktuálně platným vzorům.
  • Z důvodu urychlení byl upraven způsob nápočtu slevy na sociálním pojištění pro napočítání do tiskových formulářů.
  • Do programu bylo doplněno automatické rozlišení "zákonné" a "benefitní" dovolené při výpočtu vyměřovacího základu na 1 hodinu.
  • Funkcionalita Odeslání zaheslovaného PDF (akce pod nabídkou Tisk) byla rozšířena o možnost podepsání elektronickým podpisem.

Fakturace

  • Byla doplněna kontrola na dodatečnou úpravu částek na faktuře, ke které je navázáno zádržné. Nyní nelze uložit doklad, jehož částka k úhradě je nižší než hodnota zádržného.
  • V konstantách modulu Fakturace je nově možné nastavit upozornění na rozdíl mezi DUZP a datem faktury.

Více naleznete na našem produktovém webu ZDE.

Tým HELIOS iNuvio

PC HELP, a.s.