• PC HELP
 • Aktuálně
 • Za oddělení HELIOS Orange: novinky ve verzích 3.0.2020.1200 a 3.0.2020.1205

Za oddělení HELIOS Orange: novinky ve verzích 3.0.2020.1200 a 3.0.2020.1205

Našim zákazníkům/uživatelům ERP HELIOS Orange přinášíme ty nejdůležitější novinky z poslední vydané verze v roce 2020.

Obecné

 • Upraveno rozkopírování Uživatelského menu a dalších číselníků se substitučním výrazem v definici.
 • Byla odstraněna kolize klávesové zkraty Alt+F s aktivací hlavního menu HELIOS. Hlavní menu se nyní aktivuje pomocí Alt+Y0.
 • Do přehledu uživatelů byl doplněn sloupec "Počet rolí". Zobrazuje počet přiřazených rolí celkem, včetně hlavní role.
 • V přehledu rozkopírování je k dispozici nová akce "Seznam zakázaných atributů k rozkopírování". Zobrazí se přehled zakázaných atributů k rozkopírování. Jedná se o atributy, které nelze v rámci rozkopírování rozkopírovat (z důvodů přílišné složitosti vazeb nebo příliš hlubokého zanoření některého číselníku). Seznam je primárně naplněn systémem – příznak "Uživatelský" není zaškrtnut.
 • Byla doplněna možnost zapnout šifrovanou komunikaci mezi aplikací a SQL Serverem. Pro zapnutí je nutno doplnit parametr Encrypt do Helios.INI do sekce SQLServer.
 • Doplněno zobrazení bublinkové nápovědy (včetně případné klávesové zkratky) pro tlačítka, která jsou generována pro Automaty a Dataskopy.

Banka

 • Byla vytvořena nová akce Stav bankovních účtů. Uživatel má možnost kontrolovat stavy účtů z bankovních výpisů na zůstatky účetních účtů z účetní vazby na bankovním spojení.
 • Na bankovní spojení vlastní organizace byla přidána možnost kontroly denního limitu plateb.
 • Automatické přiřazení úhrad při dohledání bankovního spojení protistrany bude rozlišovat podle symbolů VS, SS nebo KS (pokud jsou vyplněny na bankovním spojení).
 • Tuzemské platební příkazy lze nově označit Druhem platby:

           0 - Běžná (default)

           1 - Okamžitá

           2 - Expresní

Prioritní nebo také expresní úhrada a okamžitá platba je druh bezhotovostního bankovního převodu, tedy příkazu k úhradě, který banka zpracovává ve zrychleném režimu.

CRM

 • Zjednodušené zadávání kontaktů
 • Byly prohozeny klávesové zkratky pro spouštění akcí: Nový záznam F2 <-> Ctrl+F2; Oprava Enter <-> Ctrl+O – mezi zjednodušeným zadáváním kontaktů a standardním zadávání kontaktů.
 • Do editoru Kontaktní osoby byla doplněna kontrola rodného čísla zadávaného ve formátu xxxxxx/nnnn.

Fakturace

 • V přehledu textových položek na faktuře přidána vazba do Nastav – možno nově zobrazit i účetní údaje např. o účtu, názvu účtu atd.
 • Na vrubopis lze po označení zaškrtávátka Opravný doklad navázat původní fakturu (viz pole Číslo dobropisu).
 • Byla opravena chyba ve výpočtu kontrolního součtu CRC32 v QR kódu platby a faktury CZ.

Firemní aktivity

 • Do kategorií aktivit a QMS byla doplněna záložka Nastavení přenosu do zakázky, kde lze nastavit, jaké údaje budou přednastaveny v dialogu akce Vygenerování zakázky a zda se přednastavení uplatní i v případě, že je tento dialog na kategorii vypnut.
 • Do číselníku Kategorie aktivit / Kategorie QMS bylo doplněno textové pole Poznámka.
 • Akce Načíst kalendář z MS Outlook načítala některé záznamy z kalendáře spadající mimo požadované období. Opraveno.

Intrastat

 • Akce OK+Kontrola u Jednotlivých operací i Měsíčního hlášení rozšířena o kontrolu zadání celočíselného množství u měrných jednotek NAR a NPR.
 • Upravena kontrola kódu země původu, nově v Intrastatu nebude k zadání povolen kód RS, který je určen pouze pro celní účely.
 • Kontrola kódu země odeslání (při přijetí) nebo země určení (při odeslání) je připravena na brexit. GB bude povolena pro veškerá hlášení před brexitem a nebude hlášena chyba. Pro hlášení brexitu se nabízet nebude.

MZDY CZ

Dovolená 2021

 • Funckionalita dovolené 2021 je popsána v dokumentu v Poradně.

Kontroly před výpočtem mezd za leden 2021

 • Jedná se o první část kontrolního mechanismu. Druhý bude následovat s další verzí, jestliže dojde ke schválení daňového balíčku.

Zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění

 • Od ledna 2021 dochází ke zvýšení této částky na 3 500 Kč.

Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění

 • Od ledna 2021 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění
 • Nová hraniční hodnota činí 1 701 168 Kč.

Minimální mzda

 • Od ledna 2021 dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na částku 15 200 Kč a hodinové minimální mzdy na částku 90,50 Kč.

Náhrady za nemoc – nové redukční hranice

 • Od ledna 2021 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.
 • Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2020 do roku 2021 automaticky je náhrada v roce 2021 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Mzdové složky

 • Nastavení mzdových složek 163 a 219 (Konto přesčasů, Otcovská).

Evidence DNP – dvě na sebe navazující nemoci

 • pokud z evidence DNP v rámci jednoho pracovního poměru se likvidují dvě nemoci, které na sebe navazují, je potřeba obě nemoci posuzovat jako jednu pokračující. Spojení nemocí je řešeno na úrovni likvidace ve výpočtu mzdy.

NOVINKA – Zaměstnanci vs Hromadně pro e-mail

 • vznikla nová vazba na přednastavený Druh spojení "Hromadně pro e-mail" nad přehledy: zaměstnanci Odeslání zaheslovaného PDF

Další změny v modulu Mzdy v souvislosti s novou legislativou naleznete zde.

Personalistika - NOVINKY

Personální organizační struktura

 • Obsazení pracovních pozic. Přímo v Personální organizační struktuře na záložce Obsazení pracovních pozic je nyní možné přidávat / odebírat zaměstnance / kontaktní osobu z pracovní pozice.

Školicí akce a prohlídky – Účastníci

 • Nad přehledem Účastníci v editoru školící akce je nyní možné vytvářet tiskové formuláře, byly zpřístupněny akce Tisk formulářem / Tisk formulářem – jednotlivě.

Plán školení a lékařských prohlídek – Generuj plán

 • Přímo v editoru Plán školení a prohlídek vznikla nová akce Generuj plán. Pomocí této akce je možné generovat plán pouze pro tohoto zaměstnance, kterého plán má uživatel otevřený.

Pokladna a pokladní prodej

 • Byla doplněna funkcionalita odesílání pokladních dokladů emailem. Při odesílání tiskového formuláře na email se do pole "Komu" přednabízí "Přednastavený email" u dané organizace. Email se přebírá z kontaktů organizace, pokud organizace není vyplněna tak z fakturačního zaměstnance, jinak prázdné.
 • Přidáno upozornění při zobrazení Výčetky platidel, pokud není výčetka definována na příslušné měně.
 • Opravena chyba při kontrole DIČ DPH u pokladních dokladů, které vznikly kopií ze starších pokladních dokladů před zavedením funkcionality Kontrola DIČ DPH v pokladně.
 • Funkčnost tlačítek rychlého prodeje byla obohacena o možnost volání externího programu. Ten pak může spustit program či dávku. Pro otevření šuplíku lze nakopírovat na port potřebné řídící znaky, které ho otevřou.
 • U tlačítka rychlého prodeje je možno si nastavit vlastní velikost písma a to, zda bude tučné.
 • Do přehledu pokladního prodeje jsou doplněny sloupce, kde se částka úhrady zobrazuje rozdělena na jednotlivé úhrady nadefinované v konfiguraci (Hotovost, Karty,....). Dále je zde sloupec, který v textu zobrazuje názvy úhrad použitých na konkrétním dokladu.

Sklady, nákup a prodej

 • K dokladům inventury je nově možnost přikládat dokumenty.
 • V kmenových kartách je přidána akce "Aktualizace poslední příjem/výdej", která napočte datumové sloupce nad stavem skladu pro poslední příjem a poslední výdej.
 • Nabídky – při nastavení příznaku Druh cenotvorby – vstup (nákup) se k zadávané položce nastavovala výstupní měrná jednotka místo vstupní. Opraveno.
 • Na položky dokladů přidána možnost přikládat dokumenty.
 • U textových položek dokladů přidány akce "Přesun na pozici", navíc u dokladů došlých objednávek chyběly akce "Přesun řádku nahoru" a "Přesun řádku dolu".

Detailní výčet novinek a opravených chyb naleznete zde:

pro verzi 3.0.2020.1200 

pro verzi 3.0.2020.1205  

Kontakt na náš tým v případě zájmu o další informace. Navštivte náš produktový web zde.

Tým HELIOS Orange

PC HELP, a.s.

Naši zákazníci
 • ČD Cargo
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • Akinu
 • arca capital
 • poslanecka snemovna
 • spp
 • tipsport
 • unipetrol
Nahoru