• PC HELP
 • Aktuálně
 • Za oddělení HELIOS Orange: Nová verze HELIOS Orange edice iNUVIO 3.0.2021.0600

Za oddělení HELIOS Orange: Nová verze HELIOS Orange edice iNUVIO 3.0.2021.0600

V červnu 2021 vydal výrobce ERP systému HELIOS Orange novou verzi, která přináší nová vylepšení i opravy chyb předchozích verzí.

V ERP systému HELIOS Orange edice iNUVIO najdete od této verze systém Výstrah umožňující včas upozornit uživatele včas na legislativní zastaralost používané verze a rovnou doporučit aktualizaci na nově dostupnou verzi, aby veškeré výpočty a funkcionality odpovídaly aktuální legislativě. Cílem je předejít situacím typu, kdy zákazník z nevědomosti provede časově i datově náročné zpracování dat (mzdové či účetní uzávěrky) na zastaralé verzi systému. Následkem použití starší verze a změně legislativy jsou pak tyto výpočty nesprávné a je potřeba tyto operace zrušit nebo se vrátit na zálohu, systém zaktualizovat na novou verzi a celý proces uzávěrek poté zopakovat. Díky tomuto systému Výstrah dojde k úspoře času uživatelů a správnému plnění aktuální legislativních povinností. 
Další možností systému Výstrah je upozornit na výjimečné situace k řešení - například stav, kdy je možné určitou nesprávnou funkcionalitu opravit pomocí instalace tzv. záplaty. Výstrahy v těchto případech uživateli mohou napomoct (informace o výjimečné situaci, postup řešení).

Agendová podpora Výstrah je v aktuální verzi v rámci v modulu Mzdy a v modulu Intrastat v Jednotlivých operacích. Zároveň byla do přehledu Výstrah přesunuta funkcionalita standardně upozorňující na nově dostupnou verzi k aktualizaci, která byla dříve zobrazována přímo v hlavním okně aplikace. Toto upozornění je pouze informativní, narozdíl od předešlých typů výstrah uvedených výše.

Verze obsahuje mnoho dalších změn takřka ve všech modulech HELIOS Orange edice iNUVIO. 

Více informací naleznete na našem produktovém webu zde.

Tým HELIOS Orange

PC HELP, a.s.

Naši zákazníci
 • ČD Cargo
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • Akinu
 • poslanecka snemovna
 • spp
 • tipsport
 • unipetrol
Nahoru