OSS pro e-shopy prodávající do zemí EU

One Stop Shop (zkratka OSS), tedy jedno správní místo, je elektronická platforma, díky které lze DPH do všech zemí EU odvádět pouze přes jeden přístupový bod. Není tedy nutná registrace k DPH v ostatních členských státech EU.

Naše e-shopové řešení MajorShop, stejně jako ERP systém HELIOS iNuvio, v sobě již nesou potřebné funkce pro One Stop Shop platformu. Obsloužíte v nich tedy potřebné procesy související s OSS jak na straně e-shopu pro výpočet DPH a přenosu do účetnictví na straně ERP systému HELIOS iNuvio, který obsahuje funkcionality pro odvádění takových daní.  

Kdo může OSS využít?

 • Poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
 • E-shopy odesílající zboží zákazníkům v EU
 • Provozovatelé elektronického rozhraní (internetových tržišť)

K čemu OSS slouží?

OSS je pouze pro odvod DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Uživatel OSS (dodavatel) se zaregistruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Jedná se o zákonnou povinnost?

Zákonná povinnost zde není, nicméně po registraci do OSS odpadá dodavatelům povinnost registrovat se k DPH a odvádět jej podle místní legislativy v jiných členských státech EU. Pokud dodavatel není registrován v OSS a cena odeslaného zboží překročí v rámci EU 10 000 EUR, bude se muset odvádět DPH v jednotlivých státech po zvláštní registraci.

Kdy se OSS v režimu EU vyplatí?

V případě, že provozujete e-shop a odesíláte zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům a celkový objem těchto plnění překročil limit 10 000 EUR v minulém nebo současném kalendářním roce. V takovém případě vzniká totiž povinnost odvádět ze zboží nebo služeb DPH ve státě skutečné spotřeby (tj. místo plnění se nachází ve státě spotřebitele). Pokud nemá tedy dodavatel registraci přes OSS, absolvuje při překročení limitu zkoumání podmínek pro registraci k DPH v každém členském státě zvlášť a stejně tak následně plní povinnosti v jednotlivých členských státech EU.

Pravidla vešla v platnost 1. července 2021, registrovat se lze kdykoliv.

Pro více informací k OSS a registraci přejděte na daňový portál EPO (Elektronické služby Finanční správy České republiky).

 

 

Naše e-shopové řešení MajorShop stejně jako ERP systém HELIOS iNuvio v sobě již nesou potřebné funkce pro One Stop Shop platformu. Obsloužíte v nich tedy potřebné procesy k OSS jak na straně e-shopu pro výpočet DPH a přenosu do ERP systému HELIOS iNuvio, který obsahuje funkcionality pro odvádění takových daní.
Naši zákazníci
 • ČD Cargo
 • Vltavotýnská teplárenská
 • ČEZ
 • České teplo
 • Akinu
 • arca capital
 • poslanecka snemovna
 • spp
 • tipsport
 • unipetrol
Nahoru